ERFarings skommunen BERGEN

Erfaringskonsulentens «hovedstad» Bergen. Snart 100 aktive erfaringsmedarbeidere.

I Bergen nærmer det seg 50 ansatte erfaringskonsulenter, som har deltatt ved MB-Programmet (ifølge tverrfaglig forum høst 2018)

Bergen Kommune:
38-40 personer jobber i Bergen kommune, i bofelleskap, aktivitetssentre, psykisk helse, etat for psykisk helse, tverrfaglig forum og bo oppfølgingstjenesten.  
Ca 10 av disse er på MB-midler, ingen her er ansatt i prosjektstillinger. Stillingsprosent fra 100%-20%. Flertallet med stillingsprosent på 50%.

Helse Vest/Divisjonen:
ca. 15 Erfaringskonsulenter. Ved DPS, FACT tema, ACT Team, Psykiatrisk sykehus, Bergensklinikkene.
Stillingsbrøker : 100%, 80%,60% 50%.
Ansatte på prosjektmidler er i minoritet.

De siste år er det i tilegg ansatt Erfaringskonsulenter i de forskjellige tjenestene uten MB-Programmet
(Ca 10-12). Dette er personer som har utmerket seg med sin erfaring fra annet hold og blitt anbefalt søke stillinger som er utlyste.

MB-Programmet utdanner kull nr 13 2018/19. Ca. 20 personer er tatt opp i år, mot normalt 17.En ettårig utdanning drevet av Nav og Alf (senteret for arbeidslivsforberedelser) i Bergen. Studiet heter medarbeider med brukererfaring,
forkortet til MB program, hvor de med erfaring med psykisk sykdom og innleggelser anbefales å søke. 

En positiv økning av projektet helhetlig

MB-programmet kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid innen fagfeltet psykisk helse og rusomsorg. Deltakerne lærer å anvende egne erfaringer som kompetanse, med utgangspunkt i kunnskap om egen tilfriskning prosess.


DET er ca. 70-72  personer som jobber med egen erfaring som kompetanse i rus og psykiske helsetjenester i Bergen og nær  omegn.

Bergen har et erfaringspanel som jobber opp mot Divisjonen helse Bergen, 21 personer med egen erfaring sitter i dette panel.
Et rådgivende organ.

Denne utvikling og satsing bidrar til et bedre helsevesen, og ikke minst gir det et løft for en sårbar pasientgruppe.

Psykisk helsemagasin, artikkel basert. Gode tilbakemeldinger på innhold. Skribenter med ulike erfaring og helsefagarbeidere. Perka Skogseth deler veien til stilling ved Lade behandlingssenter. Der jobber han som erfaringskonsulent, og sår frø hos andre. Filmprodusent Sofia Hauga deler erfaringer med paneldebattene hun hadde etter filmen Røverdatter. Hent inspirasjon fra sykepleier Mads Bøhle, magikeren på avdeling for kreftsyke barn, ved St.Olav. Tittelen trivselsykepleier har han for seg selv. "Det er ting vi ikke vet før vi har e r f a r t dem. " AnnLill Grendah har Kreativ Frihet på SEcond Life. Redaktør Tone Berg