TREKK ERFARINGSKONSULENTEN INN

Prosjektet erfaringskonsulentrollen (ek-rollen) må løftes til samfunnsstrukturen, der politikerne avgjør fellesskapsøkonomien. Nå må det avgjøres om Trondheim skal innføre ek-rollen, et sosialøkonomisk verktøy i kommunen?

Å se hele mennesket, er en klok fremgangsmåte når målet er å skape stabilitet i andres liv. Brukermedvirkning et erfarings- verktøy som fremmer selvstendighet hos sårbare pasientgrupper. FULLSTENDIG I TRÅD MED RECOVERY SATSINGEN, en filosofi og holdning som fremmer muligheter. Tjenester innen helsevesenet er mer eller mindre recovery-orienterte i 2019.

Få kjenner til at prosjektet har svak stilling i Trondheim.
Det lignet mer på avvikling enn utvikling i 2018, — hvordan ble det sånn? Rapport  EK=erfaringskonsulentene i Bergen

Siden 2009 har erfaringskonsulent-prosjektet fungertsom et «av og på» prosjekt i Trondheim, der tidligere pasienter har bidratt med egen helse erfaring for å hjelper andre. Hverken St.Olav eller Trondheim kommune har øremerket midler til disse prosjektene? ACT Tiller ertydelig på at de ønskerfast tilknytting av rollen. Flere av deltakerne ble kraftig utfordret og jobbet lange timer for å trygge etableringen. Erfaringskonsulentene oppfattet at deres innsats var et utviklings prosjekt innen helsevesenet. De involverte var sikre på pionerarbeidet skulle bli implimentert og anerkjent. 
I Bergen er det snart 100 ansatte erfaringskonsulenter i helsevesenet.
Høsten 2018 var ca 8 prosjektansatte i Trondheim, hvor en er fast ansatt ved Lade behandlingssted.
Ved årskifte 2019 faller ytterligere 4 erfaringskonsulenter fra ved  KBT midtnorge, hvor  dokumentering av hvordan tvang benyttes i akuttposter ved Østmarka var oppdraget.
Da er Trondheim nærmere «utryddet» for erfaringskonsulenter, hvis jeg har oppfattet dette riktig?  

KBT = Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling har som mål å fremme brukernes erfaringer i tjenester, utdanning, forskning og fagutvikling. I starten, i  2006 var KBT et prosjekt innen psykisk helse, med mål om å støtte brukermedvirkning og øke brukerstyrkingen. Senteret ble etablert av 3 brukerorganisasjoner: Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse og Voksne for Barn. Senteret skulle bidra til at brukererfaringer ble tatt i bruk som kunnskap i tjenesteutvikling. Utgangspunktet ved oppstart var videreføringen av metoden Bruker Spør Bruker (BSB) i regionen.

Hva er KBT’s ønske og mål med utleie av erfaringskonsulenter i helsevesenet i 2019?
Har det noen gang har vært etablerings-tanker med rollen i noen av de prosjektene som har eksistert? Det virker som rollen i Trondheim, hittil er anvendt som sjekkpunkter i rapporter hvor KBT-stiftelsen renomme og anbudssøker.
Vi som har jobbet på gulvet, ønsker vekst og implementering av rollen/erfaringskompetansen.
Foreløpig har ingen av erfaringskonsulentene utleid fra KBT kommet i en fast stilling. Verken brukerne eller ACT Tiller har fått det de ønsket.  Hvis målet var å styrke bruker/erfarings stemmen i psykisk helsevern, er stemmen skrudd ned på lavt volum ?  KBT, det eneste brukerstyrte kompetanse senteret som har forvaltet prosjektet, får alle tilskudd og har ingen konkurranse i terrenget på forbedre området. Det kan være en forklaring til de i en monopol-situasjon, ikke greier å prioritere nok
ressurser til dette spesifikt, da de også søker om midler til mange andre prosjekter som de får innvilget støtte til.

KBTmidtnorge har tatt på seg mange oppgaver innenfor feltet,
og vi som har vært innom der noen år, måper over hvor lite som blir realisert på lokalt nivå. Vi mener det ikke er god nok bruk av offentlige midler, og håper at helsedirektoratet stiller krav til mer brukermedrvirkning.

Sammenlignet med Bergen, er lite oppnådd her, også med tanke på landet som helhet.
Prosjektet er i tråd med  recovery-satsingen som kommunen vektlegger, og brukermedvirkning er lovpålagt ifølge pasientrettighetene.
Slik utviklingen er akkurat nå, må brukerne i Trondheimsregionen finne noen med en høyere stemme.
Spørsmålet blir da, når skal behandlere og system ta inn over seg hvordan dette kjennes for de med skoene på?

Helse og sosia faglig forum i Rødt ønsker å innlemme erfarinsgkonsulentrollen i valgkamp programmet til Rødt .
Funksjonen er både sosial økonomisk, og er med å utvikle helsetjenestene for brukerne. Erfaringskonsulent rollen kan bidra til mer samhandlingen i systemet,  som desevrre ofte blir å en flaksehals for folk som sliter psykisk og med rus og i kombinasjon. Rollen er en håps-bærer for en svært sårbar pasientgruppe, som den sittende regjering ikke prioriterer på en forsvarlig måte.
I Trondheim er det ikke aksept for erfaringskonsulentrollen der det behøves. KBT og kommunen til å sette igang implementerings grep for fremtiden. Det finnes mekanismer der som ikke drar dette fremover, og vi må finne ut hva og hvorfor?

Alle tjenester (I Trondheim) må ta tak og modernisere sine holdninger til bruk av tidligere pasienters kompetanse og håps historier, slik at vi også her for innført lovpålagte rettigheter ovenfor brukerne. Vi skal kunne sammenlignes oss med landet forøvrig. Det er ubenyttede ressurser som kan hjelpe samfunnet og seg selv, og pasienter/brukere til mer selvstendighet.  Pasienter med kroniske langvarig opphold i systemet opplever en bedre vei.


Trondheim må ta tak rundt brukermedvirkning i psykisk helsevern i 2019. 
Et stort samarbeid må skapes, fordi altfor mange gode gevinster tapes, når vi ikke greier å sette erfaringskomptanse i en fast struktur.
En erfaringsmedarbeider er ikke egnet som en løsarbeider rolle, som den har lengst tradisjon med her.

Bergen nærmer seg 100 ansatte erfaringskonsulenter i deres helsevesen.
Høsten 2018 var ca 8 prosjektansatte i Trondheim, hvor en er fast ansatt ved Lade behandlingssted.
Ved årskifte 2019 faller ytterligere 4 erfaringskonsulenter fra ved  KBT midtnorge, hvor  dokumentering av hvordan tvang benyttes i akuttposter ved Østmarka var oppdraget.
Da ser Trondheim ut for å være «utryddet» for erfaringskonsulenter, har jeg oppfattet dette riktig?  
KBT startet i  2006 som et prosjekt innen psykisk helse, med mål om å støtte brukermedvirkning og øke brukerstyrkingen. Senteret ble etablert av 3 brukerorganisasjoner: Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse og Voksne for Barn. Senteret skulle bidra til at brukererfaringer ble tatt i bruk som kunnskap i tjenesteutvikling. Utgangspunktet ved oppstart var videreføringen av metoden Bruker Spør Bruker (BSB) i regionen.
KBT å utrette med utleie av erfaringskonsulenter i helsevesenet? Har det vært reelle tanker om etablering, noen gang? 
Det har ikke ført erfaringskonsulentprosjektet dit brukerne og ACT Tiller hadde håpet. Hvis målet var å styrke bruker/erfarings stemmen i psykisk helsevern, med denne virksomhet, er stemmen nå temmelig kortsluttet og lav.  KBT har ikke skapt en fast stilling, og har dermed ikke fungert som «selger» av erfaringskonsulent rollen i Trondheim. De som har gått opp løypa og gjort pioneer jobben er trett av eksperimentering og uforutsigbarhet.

må det skje noe, prosjektet er sosial økonomisk, og vil styrke flere ledd i helsevesenet. Erfaringskonsulenter kan øke samhandling i systemet og skape håp blant en svært sårbar pasientgruppe.
I Trondheim taper vi gode synergier og bærekraft hver måned dette ikke blir gjødslet.

Ledelsen i St.Olav må endre holdningen til  å bruke tidligere pasienters kompetanse og håps historier som verktøy og hjelp til pasienter eller brukerne. Det er ikke plass til motforestillinger om brukermedvirkning i psykisk helsevern i 2019. Vi må få til et samarbeid, det er mange gode gevinster å hente.

På lik linje med andre sykehus må helsevesenet I Trondheim ansette erfaringskonsulenter i faste stillinger.  Vi må søren for at pasient rettighetene  følges, det sier pasient loven. Kan vi stanse denne eksperiment håndteringen av erfaringskonsulentrollen i Trondheim, hvor folk åpner egen skjør bagasje for å hjelpe andre, og gi de verdige arbeidsforhold? Jeg kan ikke tenke meg større helter i arbeidslivet, en akkurat disse som gjør denne samfunnsjobben. Trondheim, – nå må du våkne!

Prosjektet må opp til toppen av samfunnsstrukturen, hvor politikerne som forvalter fellesskapets-lommebok kan lede an.

REDIGER

Psykisk helsemagasin, artikkel basert. Skribenter med ulik pasient erfaring og helsefagarbeidere. Perka Skogseth deler veien til stilling ved Lade behandlingssenter. Der jobber han som erfaringskonsulent, og sår frø hos andre. Sofia Haugan forteller om erfaringer hun fikk med paneldebattene hun arrangerte etter filmen Røverdatter. Hent inspirasjon fra sykepleier Mads Bøhle, magikeren på avdeling for kreftsyke barn, ved St.Olav. Foreløpig har han tittelen trivselsykepleier for seg selv. «Det er ting vi ikke vet før vi har e r f a r t dem. » AnnLill Grendahl opplever komplett Kreativ Frihet på SEcond Life. Prosjekt ansvarlig Tone Berg

SØK ETTER ARTIKLER

Søk etter:

MTOTFLS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

SISTE KOMMENTARER

KATEGORIER

Kategorier  Velg kategori  Erfaringskonsulenter  (1)  Nybrottsarbeid innenfor psykisk helsevern  (3) 

SPAMKOMMENTARER BLOKKERT

228 spamkommentarerstoppet av Akismet

META

Del gjerne:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *