EKMAGASINET APRIL

«….å motarbeide stigmatisering og fordommer mot mennesker med psykososial funksjonshemning, bevisst og kontinuerlig».

Media må unngå dramatiske og generelle koblinger mellom vold og psykiske lidelser. 
de som blir utsatt for tvang må ha klageinstanser som fungerer. 
Frihetsberøvelse er en stor psykisk belastning, og mennesker må sikres mot unødig krenkelse. 

– Vi bør ha et samfunn som tåler m e r av mennesker som er annerledes.

Nettsiden ble etablert i 2017 med hensikt å bygge en informasjons plattform om erfaringsbasert kompetanse og erfaringskonsulentrollen, brukermedvirkning i psykisk helsefelt.

Rollen blir veldig ulikt mottatt i Norge, og på bakgrunn av det blir helse tibudet svært forskjellige i landet.  Prosjektet trenger utjevnende utvikling, og vi ønsker lik aksept for brukermedvirkning i hele landet.  En ubalansen i bruk og utvikling av efaringskompetanse vil slå mer negativt ut for brukerne i psykiatrien. 

Nettsiden er frivilligbasert. Erfaringskonsulent rollen har ulik  ansettelsesform i Norge, og Ek-magasinet ønsker å synliggjøre det. Magasinet kontakter ulike virksomheter innen helsetjenesten for å informere bredt, og –  søker skribenter som kan formidle helsefremmende stoff/artikler med erfaringsperspektiv.

Søk etter:

Foreløpig kategorier :  Erfaringskonsulenter  (2)  Nybrottsarbeid innenfor psykisk helsevern  (4) 

SPAMKOMMENTARER BLOK

Del gjerne:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *