LAVTERSKEL SOMMERSTUA

900 meter fra Trondheim torg, bak Trøndelag teater,  i Erling Skakkes gate nr 70, ligger et hvitt, vakkert  og tilbaketrukket trehus

Treffstedet er et kommunalt dagtilbud for voksne med psykisk sykdom, med åpningstid: 0900-1500 alle hverdager.

Sommerstua har mange trivelige rom og ulike soner og aktiviteter.

De ansatte har fokus på felleskap og vekst for mennesker med psykiske helseplager.

Her kan du bli utfolde deg kreativt eller gjennom fysiske aktiviteter, turer, sosiale tilbud som matlaging og male kurs. Gruppetilbudene er veldig populære, og cageball/innendørs fotball benyttes ofte av brukerne på Sommerstua.

 

Høsten 2017 startet Sommerstua opp en selvhjelpsgruppe som ønsker å øke forståelsen til recovery begrepet som funksjon, for å fremme selvstendighet og håp. Beate Raanes leder denne gruppa, og håper at brukerne tar dette videre og skaper seg en arena for nye mål og mestring.


Beate Raanes ser for seg en selvhjelps gruppe, hvor brukerne
styrer agendaen og skaper strukturen de ønsker seg på Sommerstua.
Recovery er bestemt av helsedirektoratet som kommunale rettningslinjer:

 

Kilde: Napha:
«Det finnes en rekke definisjoner på recovery, den mest kjente er: «Recovery er en unik personlig prosess, med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål ferdigheter og roller. Det er en levemåte som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, med de begrensninger den psykiske lidelse forårsaker. Bedring involverer utvikling av ny mestring og innsikt i eget liv”

Selvbestemmelse og selvstyring er sentralt i recovery-prosessen, hver person må finne sin egen vei. En bedringsprosess som har vist seg å være myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, mening og mål. På engelsk snakker man gjerne om «beeing in recovery» istedenfor «being recovered».

Se på seg selv som en ressurs, våge seg litt utenfor komfortsonen, skape en indre motivasjon.

Mange internasjonale forskningsresultater støtter recovery begrepet, og den engelske INSPIRE modellen fokuserer på inspirerende fokusering og relasjonsarbeid. Å forsterke brukernes ressurser og muligheter for å delta i samfunnet er sentralt. Hjelperne bør gi opplæring i å identifisere ressurser hos brukerne.»

Sommerstua har mange kreative tilbud
Det skapes mye på lerret på Sommerstua.

Bruker: «når jeg er her så maler jeg hele tiden, det er min recovery»

Selvhjelps grupper er recovery

Vi ansatte på Sommerstua har jobbet her i mange år,
og mange av brukerne her, har lang tilknytting.

Vi og brukerne behøver flere tankesett fører oss til ny utvikling. Vi ansatte mener at brukerne har mye av «nøkkelen» til hvordan Sommerstua skal drives fremover.»

Fagleder: Jan Morten Flotten
Beate Raanes
Elin Jørgensen
Katja Susan Tøgersen lærling
Trond Frøseth
Hilde Ross
Mariell Høgås koordinator for treffstedene
Hilde Hustad Evjen (enhetsleder)

På Sommerstua er de godt igang med å «tolke» recoverybegrepet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *