Recovery – 2

Pasienter med lang psykisk historikk og innleggelser, opplever mindre optimisme rundt helse-fremtiden sin enn andre pasientgrupper. Denne kronikkens største bekymring er for de mest sårbare, som stadig får mindre ressurser og hjelp.
Utviklingen i Trondheim stagnerer, selv om helsedirektoratet gir store beløp til virksomheter her, innen psykisk helsefelt.
Hvilke krav og rapporterings system har de på arbeidet som utføres? HVOR blir det satset på ERFARINGSKOMPETANSE med kontinuitet for brukeren?
Recovery er en filosofi som betyr at individet skal finne verktøyene til å hjelpe seg selv. – Men klarer Trondheim å hjelpe seg selv?
Trondheim har mange fasiliteter som Bipolarklinikken, treningsklinikken og et hypermoderne og nytt akuttmottak.
Utvikling av det erfaringsverktøyet, og endret holdningskultur til erfaringskompetanse, har de havnet i skuffen på sjefskontoret, i dvale?

Hvorfor er vi så bekymra for akkurat denne situasjonen? Mest av alt er det fordi tjenesten er skåret inntil beinet, det er mangel på folk, og det skapes lite rom for erfaringsbasert omsorg. Pakkeforløp og få behandlingstimer per uke, er sannheten UANSETT hvorhen du befinner deg i behandlingsløpet. Er dette farlig? Jeg mener svaret er JA. Utviklingen har havnet en uheldig vei, og dette koster samfunnet liv. Ferske nyhetsbilder bekrefter dette svært tragisk.

I Trondheim finnes ulike ambulante behandler team, som kalles Mestring eller RECOVERY TEAM. Konseptet er bygget som hjemmesykepleien, men innenfor psykisk helse og rus.

Pixabay – Tone Berg

De som behøver bistand i helsevesenet, ønsker jo modernisering og utvikling.  MEN, frykten for at dette går ut over hjelp og individuelle behov, er stor. En god løsning og tilvekst er å ansette erfaringskonsulenter, men i stedet er det lite utvikling i Trondheim, sammenlignet med resten av landet på dette området.  

PÅ NAPHA’S nettside står dette om metoden «alle» har på tunga:
«Recovery er en dypt personlig, unik prosess med endring av egne holdninger, verdier, følelser, mål og ferdigheter og/eller roller. Det er en måte å leve et liv på som er tilfredsstillende, deltagende og fylt av håp, selv med de begrensninger som en lidelse forårsaker.
Bedring involverer utvikling av ny mening og innsikt i eget liv”
NAPHA = Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helse.  Napha jobber for at mennesker med psykiske og sosialt relaterte lidelser og problemer over hele landet skal få hjelp og behandling fra kunnskapsbaserte og samhandlende tjenester der de bor. 

Napha har eksistert i Tronheim i 10 år, jeg har selv hospitert hos dem. Bestilling min er klar, de MÅ sette inn krafttaket mot de som har skoene på, særlig her iTrondheim. Det vil kreve en kort brobygging, fordi alt ligger i nær avstand. Brua må bygges. NÅ.

Brukermiljøene i Trondheim og i landet forøvrig ønsker seg  Napha nærmere grasrota.

Nasjonal faglig retningslinje har tre gode punker som styrker kronikken, MÅLET til helsedirektoretet er klar:

  • hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten
  • sikre riktige prioriteringer i tjenesten
  • løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp

«DYRT Å VÆRE NAVER, NORGE HAR DE DYRESTE MATVAREPRISENE I VERDEN. «

Egenandeler og medisiner har blitt dyrere, samtidig som trygd og AAP har krympet for denne gruppen, mens har levekostnader har økt mer i 2019.  Dette er bekymringsfult, det skaper press der det tåles minst.   

I Bergen har de etablert både skole og mange arbeidsplasser for folk med erfaringskompetanse. De som har reist seg, og fungerer bra, hjelper likesinnede tilbake på beina igjen. Dette gir gode samfunns «effekt», både for de som mottar hjelp, også for de som gir hjelp. Det er høy uføregrad og lange sykeperioden blant psykisk syke. Derfor snakker vi om en stor gevinst på begge sider av bordet, og noe helsevesenet kan høste stort på. Trondheim har drevet slike prosjekter på feltet siden 2009, og per nå, finnes kun en fast ansatt ved Lade behandlingssenter som erfaringskonsulent. Det er veldig uheldig.

2 mai 2019 åpnet «Recoveryskole» i Bergen, hvor de har fokus på kosthold og fysisk aktvitet. Mantraet er likeverd mellom fagfolk og brukere. Mange gode prosjekter omkring i landet, og Bergens-modellen er vi bestemt på at skal implementeres her.
Problemet ligger i rota, hvor avstanden mellom fag og brukermiljøene er for stor. Sykehus ledelsen må bli enig med seg selv om at implementering av «erfaringskonsulentrollen» er sosialøkonomisk, og sette prosjektet i fast struktur. Mange har jobbet lenge i løse kontrakter i Trondheim, men jeg er sikker på at de er startet opp igjen, hvis jobben kommer i fast form. Slik saken står nå, er det dobbel stang ut. Det blir nesten som om vi skulle utvikle fotball uten å ha stadion en spille på, det ville vel Trondheim aldri godtatt?

Ofte er det erfaringskonsulenten den som får innpass, og bryter is, blant de traumatiserte pasientene. Å vite at de du møter har opplevd lignende mørke ting, er en døråpner. Den tilliten må brukes riktig. Derfor jeg bruker jeg hundrevis av timer på denne saken, fordi jeg VET at dette er et *Serum* og for mange….den siste nøkkelen på knippe til forandring og håp.

Vi har et Samfunn som skaper mye press og pes hos unge, de sosiale appene gir rom for mobbing og usikkerhet, og «smartphones» kan oversettes til «badphones».

Mennesker er ikke snille mot hverandre, det VET JEG.
I 2018 opplevde jeg et stygt ANGREP i ei stor facebok gruppe med mange tusen medlemmer.
Mange kom meg i forsvar,heldigvis, og det var stygt når det stod på. Det skjedde fordi jeg hadde lagt ut en blogg/nettsak som siterte helsevettreglene som Rådet for psykisk helse hadde på sine nettsider. Det var positivt ment, men det fyrte helt av. Jeg ringte til rådet, forklarte hva som hadde hent, og sammen laget vi en beklagelse ovenfor endel uheldige ordvalg i helserådene. Det var ting som kunne feiltolkes, og noen som generelt var etter meg, grep denne muligheten.
Samtidig jeg lot ordkrigen være ubesvart til den stilnet.
Jeg trakk meg ut av dette erfaringsnettverket, og følte meg helt «ordspidda». Havnet nede i kjelleren en stund, men det meste går jo over, også dette.
En enorm lærepenge, for dette er veteraner på nettet, ikke helt nybegynnere. I årene jeg har deltatt på arenaen til psykisk helse, har jeg ikke bare møtt gode mennesker, dessverre. Men det går ann å Zoome ut situasjoner. Det er blitt min strategi, hvis jeg treffer på nett troll eller folk som ønsker å stikke kjepper i mine hjul. Sommeren 2019 stiller helseforumet med pamflett/valgkamprogramm og dette blir nok mitt siste prosjekt for denne pioner- rollen. Politikken skal få dette i land nå.

I RØDT har et helsefaglig forum jobbet med mange emner, i et faglig utvalg bestående av sosionom, sykepleier, fysioterapeut, lege, psykiater og erfaringskonsulent, og flere pårørende.
Det har vært jevnlige treff og to møter med (Heidi Hjelmeland) professor i selvmordsforebygging. I februar hadde vi en fagkveld på Litteraturhuset med Pr. Steinar Westin (februar). Der var temaet; «Tilbake til sosialhjelpstaten». Det var utsolgt lenge, og det ble en kjempegod debatt kveld.
Valgkampprogrammer er ferdig til på stands i august/september.
Vi ser frem til spennende møter med folk, der vi får presentere og diskutere dette med grasrota, om hvorfor Trondheim satse hardere på dette. Rødt har prioritet verktøyet erfaringskompetanse i psykiatrien i kommunevalget.
Erfaringskonsulentrollen er valgkampsak, og byens velferd skal løftes. Bli med å løft psykiatrien sammen med oss.

Trondheim bør ha som visjon å bli et «kraftfelt» i psykiatrien, på bakgrunn av ressursene og institusjoner som allerede finnes.

Det går for sakte når det gjelder brukermedvirkning og implementering av erfaringskonsulent rollen.  Den kan fylle inn mye hjelp for mange. Nå har min stafettpinne blitt kommet til veiens ende, og jeg håper at kommunevalget åpner veien for erfaringskonsulenter og erfaringsbasert omsorg i helsevesenet.

Når vi kommer på stands i byen etter sommerferien, har vi med oss gode argumenter og eksempler på hvor samfunnsnyttig verktøy dette er. Besøk oss på stand i august, vi blir å finne omkring i byen, hvor vi opptatt av psykisk helse og bedre velferd for alle. (Info på facebook.)

Recovery må starte i rota av treet, være gjødning som skaper vekst, sånn at greiner vokser og brer seg utover. Vi har et presset helsevesen, og Trondheim trenger recovery. NÅ.


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *