SAMHANDLING I HELSEVESENET

DET trengs mer samhandling mellom tjenestene og økt involvering av brukerne.     (LAG ET FUNKSJONELT  IP-verktøy.)

DE TEKNOLOGISKE HJELPEVERKTØYENE MÅ OPPDATERES OG BLI BRUKER FUNKSJONELLE..

Pasient- og pårørendes rettigheter ivaretaes ikke nok, hverken juridisk eller i henhold menneskerettighetene.  Vi har en taushetserklæring, som beskytter, men samtidig hindrer samhandling. Hjelpere i systemet opplever at taushetsplikten hindrer viktig informasjonsflyt, — vital informasjon blir stående ukommunisert i ansvarsgrupper til eksempel.  «Var det virkelig sånn taushetspliken skulle fungere?Jeg har møtt mange som er fortvilet over hvordan taushetsplikten stopper samarbeid. Både behandlere og brukere opplever dette.

Det må en politisk debatt rundt behovet for å finne løsninger slik at pårørende og nettverket kan involveres mer. For mange brukere og pårørende blir system og hjelpeapparatet et uforståelig saktegående tog for. «Hvorfor er det fortsatt vanskelig å vite hvor man finner den riktige hjelpa?» Hvor har sosionomen havnet, helsearbeideren som var brukerens advokat? Det trengs rydding og forbedring,  og FØR sosionomen tilbake til sin opprinnelige oppgaver. 
Sosionomen har idag samme oppgaver som en sykepleier, vernepleier i behandlende team.  Dette gjør at veien til informasjon og veiledning om sosiale rettigheter har blitt ekstra lang . Dette lukter det høyrepolitikk av. 

«Få opp dampen, toget går for sakte.»

Styrk selvstendighet og gi brukerne mer ansvar.

Mange oppgaver igjenstår å løse, særlig når det gjelder holdninger og verdig hjelp til pasienter i psykiatri/rus.

At disse pasientene fortsetter opplever en ovenfra og ned-holdning, er skammelig. 

I perioder har endel lavere funksjonsnivå, samfunnets oppgave er vel ikke å frata dem verdigheten eller selvstendighet ?
Selvsagt gir psykisk uhelse varierende mentalt funksjonsnivå, men et utgangspunkt bør alle forespeiles mulighet til bedring.

Hvem er helt 100% frisk/normal? Det spørsmålet stiller jeg stadig oftere.
Det tilbakemeldes fortsatt om nedvurdering av  psykiatriske pasienters muligheter,  om fullstending recovery/tilfrisknings håp. 

DETTE ER KUNNSKAPSLØST  OG viser til SNEVERT MENNESYN.  

De langtids psyke er den største bekymringen , de som stiller  med utslitt, eller helt fraværende mannskap rundt seg. 
Hverken familie eller venner,  eneste nettverk er helsevesenet, og offentlig hjelpe apparatet. Den ensomheten jeg så hos enkelte her i Trondheim, var total og 
ubeskrivelig. 

De som er heldige og har pårørende og behandlere, burde få disse inkludert tettere og motivert til samarbeid. Behandlingsplanen må legges om å bygge nettverk rundt vær bruker.  Det er tøffe tak i til friskningsfasene, ting går fremover og bakover og de involverte kan føle seg tappet for motivasjon. Samfunnet bør bidra mer til å fjerne klasseskillet mellom pasient gruppene.

Det trengs en nye reform som sikrer et verdig helsevesenet for denne pasientgruppen. Politikerne må utfordres, beslutningstagerne i alle kommuner, slik at psykisk helse sikres  et godt innhold med sosial stimulans, i verdige rammer.  En god IP, med en taushetserklæring som ivaretar pasients informasjon på en trygg måte, men som involverer et godt pårørende nettverk.

http://erfaringskonsulenter.org/wp-content/uploads/2019/08/recovery6-1024x410.jpg

Hvilken status du har, skal ikke avgjøre hvordan din psykiske tilfriskning og helse blir ivaretatt.  Dessverre er det også sånn i norsk helsevesen,  at finnes et økonomi klasseskille, hvor de med sterk økonomi kan kjøpe private helsetjenester. 

For å bygge en god pasientkultur må vi ha en nullvisjon når det gjelder stigmaet. En stor satsing må til for å hindre at forskjellene øker i helsevesenet. Åpenhet er viktig,  og det bør knyttes til hvilken erfaring man har med å motta hjelp i systemet.

Brukerstyrte plasser hvor pasientene avgjør når og hvor lenge de er innlagt, gir gode tall på slik effekt. Det resulterer i færre og kortere innleggelser. Bidrag til selvstendighet er kostnadseffektivt og helsefremmende arbeid som alle bør ta del i.

http://erfaringskonsulenter.org/wp-content/uploads/2019/07/recovery4-1024x410.jpg

Skribent Tone Berg –januar 2019 –

Del gjerne:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *