EKMAGASINET 2019

«….å motarbeide stigmatisering og fordommer mot mennesker med psykososial funksjonshemning, bevisst og kontinuerlig». Media må unngå dramatiske og generelle koblinger mellom vold og psykiske lidelser. –de som blir utsatt for tvang må ha klageinstanser som fungerer. Frihetsberøvelse er en stor psykisk belastning, og mennesker må sikres mot unødig krenkelse.  – […]