Bergen har modellen

Trondheim ligger langt bak, og vi spør hvorfor?

Bergen nærmet seg 50 ansatte erfaringskonsulenter, som har deltatt ved MB-Programmet (ifølge tverrfaglig forum høst 2018)

Bergen Kommune:
38-40 personer jobber i Bergen kommune, i bofelleskap, aktivitetssentre, psykisk helse, etat for psykisk helse, tverrfaglig forum og bo oppfølgingstjenesten.  
Ca 10 av disse er på MB-midler, ingen her er ansatt i prosjektstillinger. Stillingsprosent fra 100%-20%. Flertallet med stillingsprosent på 50%.

Helse Vest/Divisjonen:
ca. 15 Erfaringskonsulenter. Ved DPS, FACT tema, ACT Team, Psykiatrisk sykehus, Bergensklinikkene.
Stillingsbrøker : 100%, 80%,60% 50%.
Ansatte på prosjektmidler er i minoritet.

De siste år er det i tilegg ansatt Erfaringskonsulenter i de forskjellige tjenestene uten MB-Programmet
(Ca 10-12). Dette er personer som har utmerket seg med sin erfaring fra annet hold og blitt anbefalt søke stillinger som er utlyste.

MB-Programmet utdanner kull nr 13 2018/19. Ca. 20 personer er tatt opp i år, mot normalt 17.En ettårig utdanning drevet av Nav og Alf (senteret for arbeidslivsforberedelser) i Bergen. Studiet heter medarbeider med brukererfaring,
forkortet til MB program, hvor de med erfaring med psykisk sykdom og innleggelser anbefales å søke. 

En positiv økning for prosjektet helhetlig.

MB-programmet kvalifiserer deltakere til å arbeide som hjelpere i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid innen fagfeltet psykisk helse og rusomsorg. Deltakerne lærer å anvende egne erfaringer som kompetanse, med utgangspunkt i kunnskap om egen tilfriskning prosess.


DET er ca. 70-72  personer som jobber med egen erfaring som kompetanse i rus og psykiske helsetjenester i Bergen og nær  omegn.

Bergen har et erfaringspanel som jobber opp mot Divisjonen helse Bergen, 21 personer med egen erfaring sitter i dette panel.
Et rådgivende organ.

Denne utvikling og satsing bidrar til et bedre helsevesen, og ikke minst gir det et løft for en sårbar pasientgruppe. Vi har alt å tape på å lage hinder for dette i helsevesenet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *