EKMAGASINET 2019

«….å motarbeide stigmatisering og fordommer mot mennesker med psykososial funksjonshemning, bevisst og kontinuerlig».

Media må unngå dramatiske og generelle koblinger mellom vold og psykiske lidelser. 
de som blir utsatt for tvang må ha klageinstanser som fungerer. 
Frihetsberøvelse er en stor psykisk belastning, og mennesker må sikres mot unødig krenkelse. 

– Vi bør ha et samfunn som tåler m e r av mennesker som er annerledes.

Nettsiden ble etablert i 2017 med hensikt å bygge en informasjons plattform om erfaringsbasert kompetanse og erfaringskonsulentrollen, verktøyet brukermedvirkning i psykisk helsevesen og rusforebygging.

Rollen blir veldig ulikt mottatt i Norge, og det medfører igjen at helse tilbudet, særlig i psykiatri/rus, får svært forskjellig tilbud omkring i landet.  Prosjektet trenger helhetlig utvikling, og vi ønsker lik satsing på erfaringskonsulent og erfaringsmedarbeider i Norge.  Den ubalansen som utvikler seg med efaringskompetansen, slår negativt ut for både bruker og behandlerne i psykiatrien.

Nettsiden er frivilligbasert siden 2017 3 år, søker nye drivere. Erfaringskonsulent rollen har ulik struktur i Norge, erfaringskonsulenter.org bør synliggjøre forskjellene omkring i landet. Magasinet kontakter ulike virksomheter innen helsetjenesten for å informere bredt, og –  ønsker nye skribenter som kan formidle om erfaringsmedarbeider/konsulentrollen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *