Kategoriarkiv: Erfaringskonsulenter

TREKK ERFARINGSKONSULENTEN INN

Prosjektet erfaringskonsulentrollen (ek-rollen) må løftes til samfunnsstrukturen, der politikerne avgjør fellesskapsøkonomien. Nå må det avgjøres om Trondheim skal innføre ek-rollen, et sosialøkonomisk verktøy i kommunen?

Å se hele mennesket, er en klok fremgangsmåte når målet er å skape stabilitet i andres liv. Brukermedvirkning et erfarings- verktøy som fremmer selvstendighet hos sårbare pasientgrupper. FULLSTENDIG I TRÅD MED RECOVERY SATSINGEN, en filosofi og holdning som fremmer muligheter. Tjenester innen helsevesenet er mer eller mindre recovery-orienterte i 2019.

Få kjenner til at prosjektet har svak stilling i Trondheim.
Det lignet mer på avvikling enn utvikling i 2018, — hvordan ble det sånn? Rapport  EK=erfaringskonsulentene i Bergen

Siden 2009 har erfaringskonsulent-prosjektet fungertsom et «av og på» prosjekt i Trondheim, der tidligere pasienter har bidratt med egen helse erfaring for å hjelper andre. Hverken St.Olav eller Trondheim kommune har øremerket midler til disse prosjektene? ACT Tiller ertydelig på at de ønskerfast tilknytting av rollen. Flere av deltakerne ble kraftig utfordret og jobbet lange timer for å trygge etableringen. Erfaringskonsulentene oppfattet at deres innsats var et utviklings prosjekt innen helsevesenet. De involverte var sikre på pionerarbeidet skulle bli implimentert og anerkjent. 
I Bergen er det snart 100 ansatte erfaringskonsulenter i helsevesenet.
Høsten 2018 var ca 8 prosjektansatte i Trondheim, hvor en er fast ansatt ved Lade behandlingssted.
Ved årskifte 2019 faller ytterligere 4 erfaringskonsulenter fra ved  KBT midtnorge, hvor  dokumentering av hvordan tvang benyttes i akuttposter ved Østmarka var oppdraget.
Da er Trondheim nærmere «utryddet» for erfaringskonsulenter, hvis jeg har oppfattet dette riktig?  

KBT = Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling har som mål å fremme brukernes erfaringer i tjenester, utdanning, forskning og fagutvikling. I starten, i  2006 var KBT et prosjekt innen psykisk helse, med mål om å støtte brukermedvirkning og øke brukerstyrkingen. Senteret ble etablert av 3 brukerorganisasjoner: Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse og Voksne for Barn. Senteret skulle bidra til at brukererfaringer ble tatt i bruk som kunnskap i tjenesteutvikling. Utgangspunktet ved oppstart var videreføringen av metoden Bruker Spør Bruker (BSB) i regionen.

Hva er KBT’s ønske og mål med utleie av erfaringskonsulenter i helsevesenet i 2019?
Har det noen gang har vært etablerings-tanker med rollen i noen av de prosjektene som har eksistert? Det virker som rollen i Trondheim, hittil er anvendt som sjekkpunkter i rapporter hvor KBT-stiftelsen renomme og anbudssøker.
Vi som har jobbet på gulvet, ønsker vekst og implementering av rollen/erfaringskompetansen.
Foreløpig har ingen av erfaringskonsulentene utleid fra KBT kommet i en fast stilling. Verken brukerne eller ACT Tiller har fått det de ønsket.  Hvis målet var å styrke bruker/erfarings stemmen i psykisk helsevern, er stemmen skrudd ned på lavt volum ?  KBT, det eneste brukerstyrte kompetanse senteret som har forvaltet prosjektet, får alle tilskudd og har ingen konkurranse i terrenget på forbedre området. Det kan være en forklaring til de i en monopol-situasjon, ikke greier å prioritere nok
ressurser til dette spesifikt, da de også søker om midler til mange andre prosjekter som de får innvilget støtte til.

KBTmidtnorge har tatt på seg mange oppgaver innenfor feltet,
og vi som har vært innom der noen år, måper over hvor lite som blir realisert på lokalt nivå. Vi mener det ikke er god nok bruk av offentlige midler, og håper at helsedirektoratet stiller krav til mer brukermedrvirkning.

Sammenlignet med Bergen, er lite oppnådd her, også med tanke på landet som helhet.
Prosjektet er i tråd med  recovery-satsingen som kommunen vektlegger, og brukermedvirkning er lovpålagt ifølge pasientrettighetene.
Slik utviklingen er akkurat nå, må brukerne i Trondheimsregionen finne noen med en høyere stemme.
Spørsmålet blir da, når skal behandlere og system ta inn over seg hvordan dette kjennes for de med skoene på?

Helse og sosia faglig forum i Rødt ønsker å innlemme erfarinsgkonsulentrollen i valgkamp programmet til Rødt .
Funksjonen er både sosial økonomisk, og er med å utvikle helsetjenestene for brukerne. Erfaringskonsulent rollen kan bidra til mer samhandlingen i systemet,  som desevrre ofte blir å en flaksehals for folk som sliter psykisk og med rus og i kombinasjon. Rollen er en håps-bærer for en svært sårbar pasientgruppe, som den sittende regjering ikke prioriterer på en forsvarlig måte.
I Trondheim er det ikke aksept for erfaringskonsulentrollen der det behøves. KBT og kommunen til å sette igang implementerings grep for fremtiden. Det finnes mekanismer der som ikke drar dette fremover, og vi må finne ut hva og hvorfor?

Alle tjenester (I Trondheim) må ta tak og modernisere sine holdninger til bruk av tidligere pasienters kompetanse og håps historier, slik at vi også her for innført lovpålagte rettigheter ovenfor brukerne. Vi skal kunne sammenlignes oss med landet forøvrig. Det er ubenyttede ressurser som kan hjelpe samfunnet og seg selv, og pasienter/brukere til mer selvstendighet.  Pasienter med kroniske langvarig opphold i systemet opplever en bedre vei.


Trondheim må ta tak rundt brukermedvirkning i psykisk helsevern i 2019. 
Et stort samarbeid må skapes, fordi altfor mange gode gevinster tapes, når vi ikke greier å sette erfaringskomptanse i en fast struktur.
En erfaringsmedarbeider er ikke egnet som en løsarbeider rolle, som den har lengst tradisjon med her.

Bergen nærmer seg 100 ansatte erfaringskonsulenter i deres helsevesen.
Høsten 2018 var ca 8 prosjektansatte i Trondheim, hvor en er fast ansatt ved Lade behandlingssted.
Ved årskifte 2019 faller ytterligere 4 erfaringskonsulenter fra ved  KBT midtnorge, hvor  dokumentering av hvordan tvang benyttes i akuttposter ved Østmarka var oppdraget.
Da ser Trondheim ut for å være «utryddet» for erfaringskonsulenter, har jeg oppfattet dette riktig?  
KBT startet i  2006 som et prosjekt innen psykisk helse, med mål om å støtte brukermedvirkning og øke brukerstyrkingen. Senteret ble etablert av 3 brukerorganisasjoner: Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse og Voksne for Barn. Senteret skulle bidra til at brukererfaringer ble tatt i bruk som kunnskap i tjenesteutvikling. Utgangspunktet ved oppstart var videreføringen av metoden Bruker Spør Bruker (BSB) i regionen.
KBT å utrette med utleie av erfaringskonsulenter i helsevesenet? Har det vært reelle tanker om etablering, noen gang? 
Det har ikke ført erfaringskonsulentprosjektet dit brukerne og ACT Tiller hadde håpet. Hvis målet var å styrke bruker/erfarings stemmen i psykisk helsevern, med denne virksomhet, er stemmen nå temmelig kortsluttet og lav.  KBT har ikke skapt en fast stilling, og har dermed ikke fungert som «selger» av erfaringskonsulent rollen i Trondheim. De som har gått opp løypa og gjort pioneer jobben er trett av eksperimentering og uforutsigbarhet.

må det skje noe, prosjektet er sosial økonomisk, og vil styrke flere ledd i helsevesenet. Erfaringskonsulenter kan øke samhandling i systemet og skape håp blant en svært sårbar pasientgruppe.
I Trondheim taper vi gode synergier og bærekraft hver måned dette ikke blir gjødslet.

Ledelsen i St.Olav må endre holdningen til  å bruke tidligere pasienters kompetanse og håps historier som verktøy og hjelp til pasienter eller brukerne. Det er ikke plass til motforestillinger om brukermedvirkning i psykisk helsevern i 2019. Vi må få til et samarbeid, det er mange gode gevinster å hente.

På lik linje med andre sykehus må helsevesenet I Trondheim ansette erfaringskonsulenter i faste stillinger.  Vi må søren for at pasient rettighetene  følges, det sier pasient loven. Kan vi stanse denne eksperiment håndteringen av erfaringskonsulentrollen i Trondheim, hvor folk åpner egen skjør bagasje for å hjelpe andre, og gi de verdige arbeidsforhold? Jeg kan ikke tenke meg større helter i arbeidslivet, en akkurat disse som gjør denne samfunnsjobben. Trondheim, – nå må du våkne!

Prosjektet må opp til toppen av samfunnsstrukturen, hvor politikerne som forvalter fellesskapets-lommebok kan lede an.

REDIGER

Psykisk helsemagasin, artikkel basert. Skribenter med ulik pasient erfaring og helsefagarbeidere. Perka Skogseth deler veien til stilling ved Lade behandlingssenter. Der jobber han som erfaringskonsulent, og sår frø hos andre. Sofia Haugan forteller om erfaringer hun fikk med paneldebattene hun arrangerte etter filmen Røverdatter. Hent inspirasjon fra sykepleier Mads Bøhle, magikeren på avdeling for kreftsyke barn, ved St.Olav. Foreløpig har han tittelen trivselsykepleier for seg selv. «Det er ting vi ikke vet før vi har e r f a r t dem. » AnnLill Grendahl opplever komplett Kreativ Frihet på SEcond Life. Prosjekt ansvarlig Tone Berg

SØK ETTER ARTIKLER

Søk etter:

MTOTFLS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

SISTE KOMMENTARER

KATEGORIER

Kategorier  Velg kategori  Erfaringskonsulenter  (1)  Nybrottsarbeid innenfor psykisk helsevern  (3) 

SPAMKOMMENTARER BLOKKERT

228 spamkommentarerstoppet av Akismet

META

Del gjerne:

SOLVEIG BARTUN ROB

-ET menneske kan leve 40 dager uten mat,
4 dager uten drikke, 
4 minutter uten oksygen,
men ikke et 
eneste sekund uten håp.        

VG fotograf Halgeir Vågenes
Veien fra pasient til erfaringskonsulent!

Da jeg var innlagt på psykiatrisk institusjon
første gangen, trodde
 jeg ikke at jeg ville
komme utav det.

«Når jeg først var blitt psykisk syk, 
så kom jeg alltid til å være det.»

Jeg spurte en av de første pleierne jeg møtte
som sa: «Tja, dette er det mange som må slite 
med livet ut.» Det trykte meg ned. 
Jeg hadde trengt litt håp.
 Hun tok fra meg det
lille håpet jeg hadde.

Jeg fikk i midlertid god hjelp av andre som jobbet 
der,
 men aller mest av andre pasienter. Det spiret en
tanke og ønske om å jobbe i psykiatrien.  Tenkte at
det kunne ikke gå siden, jeg hadde vært innlagt og
hadde vært veldig syk selv.

Etter tre perioder med innleggelser leste jeg en dag
i gatemagasinet Megafon om MB programmet
(Medarbeider med brukererfaring).
Her stod det at nettopp den som hadde
erfaring med psykisk sykdom og
innleggelser kunne søke på dette studiet og
lære å bruke sine erfaringer til å hjelpe andre og gi håp.

Dette traff meg veldig, og jeg søkte. Programmet drives av 
NAV og ALF
 (senter for arbeidslivsforberedelser).

Jeg kom inn og det ble et av de mest lærerike år av mitt liv.
Jeg lærte mye om meg selv og om psykiske lidelser, om det å
være en god hjelper og mye mer.

Vi fikk også lære om forskjellen på privat og personlig.
Hva deler man og hva deler man ikke. Her hørte jeg for
første gang som jeg kan huske begrepet brukermedvirkning
og erfaringskonsulent. Jeg fikk praksis på
Kronstad DPS og ble tilbudt fast jobb der videre.

Les videre her

Del gjerne:

DAG ØIVIND ANTONSEN

Jeg sa opp i protest, – jobben ble helt uforutsigbar.  

«Jeg kunne ikke fortsette lengre…..streken var nådd…..»
Vi må se på rollen erfaringskonsulentens i helsetjenesten,
fordi den utvikler seg annerledes i Trondheim,
enn ellers i landet.
Erfaringskonsulenten er en pionerrolle i helsevesenet, og det er på høy tid at erfaringene med helsetjenestene får høyere verdsetting i utvikling av tjenestene. Der erfaringskonsulenter har vært ansatt, har denne kompetansen har vært avgjørende for at andre pasienter opplever helsevesenet seriøs og nyttig.

I Trondheim ser det ikke ut for at system/kommune har forstått hva erfaringskompetanse kan bidra til i helsevesenet, og det er bekymringsfullt. Samfunnet har økende utfordringer med å sikre god psykisk helse for befolkningen, og stadig flere unge melder om slike problemer.  

Dag Øivind Antonsen var en av de første i Norge som gikk fra pasient til EK, i ACT-team-sammenheng. (EK=erfaringskonsulent) 

ACT Tiller er et ambulant oppsøkende team, som har kontakt med pasienter som ikke har gjort seg nytte av psykiatri-tjenester i andre sammenhenger. Disse brukerne (pasientene) har vært syke lenge, og deres funksjonsnivå er varierende. 

Dag Øivind fikk raskt tillit blant pasientene, og hans reflekterende tilnærmingsmetode gav han en brobyggende funksjon mellom teamet og brukerne. Ofte opplevde han å få første kontakt med nye pasienter, og dermed ble han veien inn for  behandlerne også.  

I 2009 startet han som erfaringskonsulent i 20% stilling, og veien har vært lang frem til han nå slutter i stillingen etter eget ønske, av helsepolitiske grunner. Dette har vært hans pioner-oppdrag siden han ble frisk. Stillingsandelen har gjennom tiden blitt økt til 30%, inntil han en kort periode delte en 100% stilling med en annen erfaringskonsulent. Stillingen har hatt øremerkede prosjektmidler, med avgrensede og uforutsigbar varighet, søkt inn gjennom et brukerstyrt senter i Trondheim. Når prosjektmidlene forsvant valgte enhetsleder i helseforetaket å opprettholde en innleid 20% stilling for Dag Øivind. KBT (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling) har vært arbeidsgiver, og helsedirektoratet har gjennom flere prosjekt vært økonomisk bidragsyter.

Dag Øivind var lovet 100% stilling i ACT-teamet, men i praksis opplevde han å dele en 50/50 100% stilling, som nevnt tidligere. I realiteten ble stillingen stadig redusert til oppsigelsen. Fram til han delte en 100% stilling har Dag Øivind i realiteten engasjert seg som om han var 100% ansatt. Han har deretter forholdt seg til 50%, og deretter 20% engasjement. På grunn av relasjonene og behovene til brukerne har han følt det tungt å måtte avvise brukerne for å tilpasse stillingsandelen.  

På dette området har erfaringskonsulenten helt klart blitt diskriminert som teammedlem, siden de andre behandlerne  utelukkende har fått beskjed om at det kun er mulig å jobbe i 100%stillinger. Det er ikke ønskelig med mindre stillingsandeler, med hensyn til tid til oppfølging og møtevirksomhet.

1. september 2018 er oppdraget over. Dag Øivind valgte å si opp selv, det som han selv omtaler som et meget utrygt og ustrukturert forhold til arbeidsgiveren. Funksjonen og arbeidsoppgavene i ACT-teamet initierer også at det er en fordel å være ansatt i helseforetaket eller i kommunen. I tillegg er det som tidligere nevnt viktig med en større stillingsandel, om de fine ordene om viktigheten av brukernes erfaringer skal oppleves seriøst. Han har vært veldig tydelig i oppsigelsen, om årsaken til sin, forhåpentligvis, midlertidige pause i arbeidet i ACT-teamet. 

Del gjerne: