SYKEPLEIE

På sykehus jobber sykepleiere på alle avdelinger, på akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelinger.

Sykepleiere jobber også på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvaret. Sykepleiere har hovedansvaret innenfor helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien. Sykepleiere jobber også med forskning og undervisning.

 
 
 
Mye har skjedd mye siden 1860, da Florence Nightingale etablerte sykepleierutdanningen i London. Dagens sykepleiere kan jobbe overalt i verden, og de vanligste arbeidsoppgaver for en sykepleier er:
  • helsefremmende og forebyggende arbeid
  • behandle sykdom
  • gi omsorg
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • lære folk å leve et liv med sykdom
  • observere og vurdere pasienter
  • utføre helsekontroll
  • rehabilitering og mestringslæring

    EK-MAGASINET – ønsker å inspirere og motivere 😉

 
Del gjerne:

Reklamefritt Psykisk helsemagasin