Perka skogseth

 I sterk vekst som erfaringskonsulent ved Lade behandlingssenter. 

Kjærligheten hentet ham til Trondheim, han hadde møtt ei dame som gav ham håp, og selv forsøker han å så et frø i dem han møter.  

En gutt full av følelser. 

Han vokste opp i Sundsvall, ca 19 mil sør for Østersund, og begynte tidlig å streve med følelsene sine. Hans bror beskriver at en mørk«rullegardin» gled ned over Perka’s ansikt, og en innadvendt personlighet begynte å utvikle seg. På innsiden vokste mye følelser frem, og for å finne litt fred, søkte han mot rusen, hvor han fant en rømnings veg. 

«Jeg ble et stadig mer søkende menneske, mitt emosjonelle handikapp stengte av følelsene mine. Jeg stod ikke ut med mitt eget indre, rett og slett.» 

Perka begynte å snu den negative sirkel etter å ha feiret sin 30 årsdag, 16.desember 2006, en fest som skulle vare i flere dager. Livet hadde nådd et punkt med ingen retur. Det var da han startet i flere selvhjelpsgrupper I NA, (anonyme narkomane)og AA, da hans nye edrue venner anbefalte ham det.

I 2014 skulle en kompis fra Trondheim komme og følge med på et NA konvent (et stor-treff for de som går i sånne selvhjelps grupper) 9 mil nord for Sundsvall på en plass som heter Kramfors.) Kompisen hadde med ei jente, Beate, som han også skulle bli kjent med under oppholdet. 

Arrangementet var vellykket, og Perka hadde god kontakt med vennene fra Trondheim, og det utviklet seg ekstra en fin kjemi med Beate. Etter AN treffet hadde de to jevnlig mobil kontakt en måned, før de bestemte de seg for å møtes igjen. For å gjøre historien kort, i dag er Beate og Perka etablert i Trondheim, de har giftet seg, og Perka valgte å ta Beates slekts navn, en svært hyggelig gest til sine nye familie, og enda et bevis på at Perka har startet et nytt kapittel i sitt liv? 

En stund senere, da vikariatet på bolig for psykisk utviklingshemmede ble kraftig redusert, kom en epost fra svigermor om en stilling ved Lade behandlingssenter, = LBS, som virket veldig spennende. Perka ble veldig motivert av stillings annonsen, og sendte avgårde en søknad.

Hvorfor fikk du jobben? 

«Først og fremst tror jeg at det er fordi jeg har noen år med edruskap, og holdningen jeg har til akkurat det. Å holde seg edru er en prosess som aldri tar slutt. Dessuten har jeg jobbet veldig hardt med meg selv, og klarer å formidle det og bruke det i jobben. 

Min tanke er hele tiden å så et frø, aldri gi råd og aldri dømme.

Hvordan var det i begynnelsen? 

For det første sa LBS at det var 3 måneders opplæring, jeg var sikker på at jeg hørte feil? I tidligere jobber var 3 dagers opplæring det vanlige, så dette var den lengste innføring jeg har fått. Jobben startet i 50% stilling i mai 2017, og stillingen er ikke definert som helsepersonell, men er ansatt for å bidra til pasientenes utvikling, ut fra egen erfaringskompetanse.

Trygg innføring: Lade behandlingssenter ønsket at jeg skulle få god tid til å lære systemene deres, de ansatte og arbeidsplassen, før jeg begynte. Det ble en trygg havn og en god start, hvor jeg ble kjent med oppgavene på en rolig måte. Bruker rådet var pådriveren for stillingen og ansettelsesprosessen. Brukerrådet er selve initiativet til at stillingen ble opprettet. 

Møter erfaringskonsulenter uten gode rammer. 

I ettertid har jeg truffet mange som har blitt kastet inn i erfaringskonsulent rollen, og blitt tildelt mange oppgaver og brent seg helt ut. Det er trist å høre om stillinger der erfaringskonsulenten ikke får gode  rammer. At mange tappes helt ut av jobben, ved at de får for mange oppgaver. Endel forteller at de ikke får mulighet til å dele sin erfaringskunnskap mot brukerne. 

Hvorfor jobber du med grupper? 

Rusmisbrukere som ønsker få igang en prosess, bør delta i grupper.
For det første så var dette en 50% stilling, og det ble avgjørende å finne ut hvordan jeg best kunne bruke tiden jeg hadde til rådighet. Så i starten ble det viktig å få igang grupper, jeg ville nå så mange som mulig. Varigheten av en innleggelse her er på ca 9 dager, og da skjer det ofte at jeg møter brukeren en gang. I stillingsutlysningen stod det tydelig at søkeren må ha evne til å lede grupper og ha kunnskap om gruppedynamikk. Jeg tror det er her jeg har min styrke, og fra 1 februar øker stillingen til 70%. Jeg føler vi er inne i en god vekst.

Dårlig kultur/stigma?

Opplever du stigma på vegne av brukene, hvis du er med dem på offentlige kontorer eller andre steder? Har du erfart at brukerne blir behandlet ugreit?
Perka: «På Lade snakker vi i gruppene om hvordan man blir møtt i samfunnet med rusproblematikk. På Lade behandlingssenter opplever jeg at man blir møtt med respekt, og vi har en fellesforståelse rundt stigmaet mot rus virker. I gruppa trenger man bare si halve settningen, så forstå alle budskapet. Derimot fikk jeg en ubehagelig opplevelse utenom jobb, hvor vi skulle hjelpe en med å få tak i legevakt/ambulanse. Det var ingen trivelig opplevelse å se hvordan de møtte ham, det var skremmende og gjorde vondt. 

Lade behandlingssenter, en stødig plattform ? 

I – høst stod vi på stands på torget, og delte ut info om Lade behandlingssted, det er viktig at vi er ute å viser at det er mulig å få hjelp hvis man ønsker det. På den måten får vi markedsført LBS på «bakkenivå» og vise de ulike tilbudene som finnes på LBS. Jeg føler meg inkludert, og får komme med innspill på systemnivå. LBS inviterer meg inn i forskjellige møter, på de ulike avdelingene (jeg tilhører avrusningen) på LBS. LBS gjør ingen vurderinger, det skjer sentralt i vurderings teamet på St Olav. Jeg ønsker ikke å kritisere St.Olav, men er kritisk til hvordan slike vurderingen praktiseres.»

Tilslutt vil jeg anbefale folk (behandlingsplasser) å ta kontakt med brukerrådet, de kan virkelig bistå med god kompetanse på dette feltet. Jeg er veldig glad jeg tok sjansen på å flytte hit januar 2015, idag er jeg Perka Skogseth og erfaringene jeg høster nå, er på en plattform jeg står stødig på. 

Til slutt vil jeg dele hva en psykolog sa til meg: «fordi det finnes endel motstand og skepsis mot erfaringskonsulenter» 

«Perka, jeg skal være helt ærlig med deg, i starten var jeg kritisk mot erfaringskonsulenter, men du har faktisk vært med å forandre på det bildet i meg» DET er virkelig en ting som jeg har tatt med meg.

————————————————————————————-

Trond Andreassen seniorkonsulent/psykologspesialist
Kors Lade Behandlingssenter har dette å si om erfaringskonsulenten Perka Skogseth: 

Hovedfokus i arbeidet som erfaringskonsulent er å formidle håp og dele konkrete erfaringer om at det er mulig å jobbe seg ut av avhengigheten. Perka er også en viktig funksjon i det å formidle brukerperspektivet til andre ansatte på LBS. Vi vurderer hans bidrag som så nyttige at vi nå har utvidet stillingen med 20 %.

Ideen om å tilsette en erfaringskonsulent kom fra brukerrådet. I dag tror jeg veldig mange på LBS opplever at dette tiltaket har gitt tilbudet til pasientene våre en ny dimensjon. 

Brukerrådets leder, Jens Solem: 

«Det Perka har fått til i sitt arbeidet, trur jeg ikke han forstår betydningen av selv. «
I perioden da han ble ansatt, ble brukerrådet overrasket over hvor mye de fikk påvirke prosessen med utvelgelsen av kandidaten.

» Det ble en grundig prosess, hvor vi påvirket stillingens innhold , og vi deltok i intervjuene av kandidatene også. 
Lade behandlingssenter har tatt innover seg å implementere brukerstemmen. De brukte en demokratisk prosess, og spurte alle i miljøet om hvem som skulle ansettes i brukerrådet. Alle aktuelle organisasjoner og enheter ble spurt. De ville at «alle» skulle føle involvering. På den måten fikk vi en grunnleggende gjensidig tillit, og en motiverende arbeidsform var satt. Vi anbefaler å opprette et brukerråd der man skal ansette erfaringskompetanse i en enhet. 
Da får man på plass gode rammer og retningslinjer,  og Ladebehandlingssenter har foreløpig gitt brukerrådet en overveldende respons og rolle.»


«Med mine års erfaring med erfaringskonsulentens utvikling i byen, er dette beste implementeringsmodellen jeg har hørt om. Alle enheter, sykehus og kommune; dra å lær av Ladebehandlingssenter.
Skal brukermedvirkning og erfaringskompetanse få vekstmulighet , må den inn i slike rammer. Ellers sliter dere ut de ressursene som finnes, og i stedet blir de utryddet .

Skribent Tone Berg

Del gjerne:

Reklamefritt Psykisk helsemagasin