DAG ØIVIND Antonsen

 Sa opp i protest, –  jobben ble for uforutsigbar.  

Vi må se på rollen erfaringskonsulentens i helsetjenesten,
fordi den utvikler seg annerledes i Trondheim,
enn ellers i landet.
Erfaringskonsulenten har lenge vært en pionerrolle i helsevesenet, og det er på høy tid at erfaringene med helsetjenestene får høyere verdsettelse i utvikling av tjenestene. Der erfaringskonsulenter har vært ansatt, har det vist seg at den kompetansen har vært avgjørende for at andre pasienter opplever helsehjelpen seriøs og nyttig.

I Trondheim ser det ikke ut for at system/kommune har forstått hva erfaringskompetanse kan bidra til i helsevesenet, og det er bekymringsfullt. Samfunnet har økende utfordringer med å sikre god psykisk helse for befolkningen, og stadig flere unge melder om slike problemer.  

 Dag Øivind Antonsen var en av de første i Norge som gikk fra pasient til EK, i ACT-team-sammenheng. (EK=erfaringskonsulent) 

ACT Tiller er et ambulant oppsøkende team, som har kontakt med pasienter som ikke har gjort seg nytte av psykiatri-tjenester i andre sammenhenger. Disse brukerne (pasientene) har vært syke lenge, og deres funksjonsnivå er varierende. 

Dag Øivind fikk raskt tillit blant pasientene, og hans reflekterende tilnærmingsmetode gav han en brobyggende funksjon mellom teamet og brukerne. Ofte opplevde han å få første kontakt med nye pasienter, og dermed ble han veien inn for  behandlerne også.  

I 2009 startet han som erfaringskonsulent i 20% stilling, og veien har vært lang frem til han nå slutter i stillingen etter eget ønske, av helsepolitiske grunner. Dette har vært hans pioner-oppdrag siden han ble frisk. Stillingsandelen har gjennom tiden blitt økt til 30%, inntil han en kort periode delte en 100% stilling med en annen erfaringskonsulent. Stillingen har hatt øremerkede prosjektmidler, med avgrensede og uforutsigbar varighet, søkt inn gjennom et brukerstyrt senter i Trondheim. Når prosjektmidlene forsvant valgte enhetsleder i helseforetaket å opprettholde en innleid 20% stilling for Dag Øivind. KBT (Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling) har vært arbeidsgiver, og helsedirektoratet har gjennom flere prosjekt vært økonomisk bidragsyter.

Dag Øivind var lovet 100% stilling i ACT-teamet, men i praksis opplevde han å dele en 50/50 100% stilling, som nevnt tidligere. I realiteten ble stillingen stadig redusert til oppsigelsen. Fram til han delte en 100% stilling har Dag Øivind i realiteten engasjert seg som om han var 100% ansatt. Han har deretter forholdt seg til 50%, og deretter 20% engasjement. På grunn av relasjonene og behovene til brukerne har han følt det tungt å måtte avvise brukerne for å tilpasse stillingsandelen.  

På dette området har erfaringskonsulenten helt klart blitt diskriminert som teammedlem, siden de andre behandlerne  utelukkende har fått beskjed om at det kun er mulig å jobbe i 100%stillinger. Det er ikke ønskelig med mindre stillingsandeler, med hensyn til tid til oppfølging og møtevirksomhet.

1. september 2018 er oppdraget over. Dag Øivind valgte å si opp selv, det som han selv omtaler som et meget utrygt og ustrukturert forhold til arbeidsgiveren. Funksjonen og arbeidsoppgavene i ACT-teamet initierer også at det er en fordel å være ansatt i helseforetaket eller i kommunen. I tillegg er det som tidligere nevnt viktig med en større stillingsandel, om de fine ordene om viktigheten av brukernes erfaringer skal oppleves seriøst. Han har vært veldig tydelig i oppsigelsen, om årsaken til sin, forhåpentligvis, midlertidige pause i arbeidet i ACT-teamet. 

Del gjerne:

Reklamefritt Psykisk helsemagasin