TREKK ERFARINGSKONSULENTEN INN

Tekst: Tone Berg  Januar 2019

Å se hele mennesket, er en klok fremgangsmåte når målet er å skape stabilitet i andres liv. Brukermedvirkning er erfarings- verktøy som fremmer selvstendighet hos sårbare pasientgrupper. FULLSTENDIG I TRÅD MED RECOVERY SATSINGEN, som er en filosofi og holdning som fremmer muligheter. Tjenester er mer eller mindre recovery-orienterte.

F
å vet at prosjektet har svakere stilling i Trondheim.
Det ligner mer på avvikling enn utvikling i 2018, — hvorfor ble det sånn?  Rapport  EK=erfaringskonsulentene i Bergen

Siden 2009 har erfaringskonsulent-prosjektet vært  «av og på» i Trondheim, der tidligere pasienter har bidratt med egen helse erfaring for å hjelper andre. Hverken St.Olav eller Trondheim kommune har øremerket midler til disse prosjektene? ACT Tiller har vært tydelig på at de ønsket en fast knytting av rollen. Flere av deltakerne ble kraftig utfordret og jobbet lange timer for å trygge etableringen. De oppfattet dette som et utviklings prosjekt innen helsevesenet, og var sikre på pionerarbeidet skulle bli implimentert og anerkjent. 
Bergen nærmer seg 100 ansatte erfaringskonsulenter i deres helsevesen.
Høsten 2018 var ca 8 prosjektansatte i Trondheim, hvor en er fast ansatt ved Lade behandlingssted.
Ved årskifte 2019 faller ytterligere 4 erfaringskonsulenter fra ved  KBT midtnorge, hvor  dokumentering av hvordan tvang benyttes i akuttposter ved Østmarka var oppdraget.
Da ser Trondheim ut for å være «utryddet» for erfaringskonsulenter, har jeg oppfattet dette riktig?  
KBT startet i  2006 som et prosjekt innen psykisk helse, med mål om å støtte brukermedvirkning og øke brukerstyrkingen. Senteret ble etablert av 3 brukerorganisasjoner: Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse og Voksne for Barn. Senteret skulle bidra til at brukererfaringer ble tatt i bruk som kunnskap i tjenesteutvikling. Utgangspunktet ved oppstart var videreføringen av metoden Bruker Spør Bruker (BSB) i regionen.
Hva ønsker KBT å utrette med utleie av erfaringskonsulenter i helsevesenet? Har det noen gang vært tanke om en etablering, fremfor eksperimentering? 
Det har ikke ført erfaringskonsulentprosjektet dit brukerne og flere av behandlerne håpet på. Hvis målet var å styrke bruker/erfarings stemmen i psykisk helsevern, er stemmen nå kortsluttet og lav.  KBT har ikke skapt en fast stilling, og har dermed ikke fungert som «selger» av erfaringskonsulent rollen i Trondheim. De som har gått opp løypa og gjort pioneer jobben er trett av eksperimentering og uforutsigbarhet.
Ser vi til Bergen, er det vi har her et svakt resultat, men også med tanke på landet som helhet.
Prosjektet er i tråd med  recovery-satsingen som kommunen vektlegger, og brukermedvirkning er lovpålagt ifølge pasientrettighetene.
Slik utviklingen er akkurat nå, må brukerne i Trondheimsregionen finne noen med en høyere stemme.
Spørsmålet blir, når skal behandlere og system ta inn over seg hvordan det kjennes med skoene på?

Det må skje noe, prosjektet er sosial økonomisk, og styrker leddene i et tappet og utfordret helsevesenet. Erfaringskonsulenter kan tvinge mer samhandling frem i et tappet helsevesen og skape håp blant en sårbar pasientgruppe.
I Trondheim går gode synergier og bærekraft snart helt TAPT ved å avvikle dette.

Ledelsen i St.Olav må endre holdningen til  å bruke tidligere pasienters kompetanse og håps historier som verktøy og hjelp til pasienter eller brukerne. Det er ikke plass til motforestillinger om brukermedvirkning i psykisk helsevern i 2019. Vi må få til et samarbeid, det er mange gode gevinster å hente.

På lik linje med andre sykehus må helsevesenet ansette erfaringskonsulenter i faste stillinger.  Det er en pasient rettighet  ifølge pasient loven. Korte eksperiment med mellommenneskelig psykisk arbeid i relasjoner,  bør ikke  tillates innen psykisk helse?

Dette må bringes opp til toppen av samfunnsstrukturen, til politikerne som forvalter fellesskapets-lommebok.

Del gjerne:

Reklamefritt Psykisk helsemagasin